A-sektionen har bytt namn till LillcittrA-sektionen. Och därför har vi också bytt hemsida.

Så nu är du välkommen att besöka oss på

http://lillcittrasektionen.citroenklubben.se.